Center za senzorsko tehniko

Ukvarjamo se z razvojem novih on-line, in-situ senzorjev in senzorskih sistemov za merjenje ekoloških in procesnih parametrov v okviru gradbene, strojne, živilske, farmacevtske, kemijske, papirne, tekstilne industrije