Dejavnosti

  • Nanotehnologije in nanomateriali na področju okoljevarstva in senzorjev,
  • novi senzorji za spremljanje okoliških, tehnoloških, procesnih, kliničnih parametrov,
  • novi postopki čiščenja voda in njihovo kombiniranje,
  • svetovanje in prenos znanja v gospodarstvo,
  • svetovanje pri reševanju konkretnih problemov tehnoloških in komunalnih odpadnih voda,
  • prenos znanja k uporabnikom in izobraževanje na področju čiščenja komunalnih in tehnoloških odpadnih voda, ekoloških merjenj, zakonodaje s področja ekologije,
  • razvoj novih senzorskih sistemov za nadzor okolja, procesov in potencialne nevarnosti za naše zdravje,
  • sistematično uvajanje novih merilnih metod in senzorjev med standardizirane metode,
  • predstavitev novih senzorskih sistemov, ki so uporabni za spremljanje specifičnih ekoloških, tehnoloških in procesnih parametrov,
  • prenos nanotehnologij na različna področja uporabe (senzorski sistemi, površinska modifikacija, tehnične tekstilije, laserska tehnologija.