O nas

Center za senzorsko tehniko (CST) je bil ustanovljen na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za strojništvo, v letu 2001. Ustanovljen je bil z namenom, da se aktivno vključimo v reševanje problematike varstva okolja, s pomočjo izvajanja različnih monitoringov, pilotnih poskusov čiščenja voda in razvijanja novih metod (senzorjev) za spremljanje ekoloških in procesnih parametrov. Razpolagamo z opremo za izvajanje pilotnih poskusov sanacije različnih tipov odpadnih voda po raznovrstnih tehnoloških metodah (kemijske oksidacije, membranske tehnologije, biološko čiščenje), izvajamo ustrezno analitiko za nadzor učinkovitosti izvedenih poskusov ter svetujemo na področju čiščenja in analitike voda. Ukvarjamo se z razvojem novih on-line, in-situ senzorjev in senzorskih sistemov za merjenje ekoloških in procesnih parametrov v okviru gradbene, strojne, živilske, farmacevtske, kemijske, papirne, tekstilne industrije.

Posebno raziskovalno sfero predstavlja razvoj senzorjev na področju osebne zaščite, tako na delovnem mestu kot tudi v okolju, ki predstavlja potencialno nevarnost za naše zdravje. Novo področje CST je razvoj atraktivnih biosenzorjev, razvoj novih mikrosenzorjev in nano-senzorjev. Nano aplikacije razvijamo tako na področju senzorjev, kot tudi na področju izboljšanja funkcionalnih lastnosti materialov (z nano-nanosi, nano-filmi). Na ta način stopamo v korak z EU smernicami razvoja in raziskav, ki so podane v 7. Evropskem okvirnem programu in so aktualne tako za slovensko kot svetovno tržišče. Center za senzorsko tehniko se ukvarja tudi z organizacijo in izvedbo seminarjev, tečajev, ki so namenjeni informiranju in neposrednemu prenosu znanstvenih dosežkov v slovensko industrijo ter s pripravo in izvedbo nacionalnih in evropskih aplikativno-razvojnih projektov. CST sodeluje z različnimi laboratoriji in inštituti v slovenskem prostoru, ima pa tudi odlične povezave z vrsto tujih univerz, inštitutov in laboratorijev.

Naslov

Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Center za senzorsko tehniko
Smetanova ul. 17
2000 Maribor
Slovenija

telefon: +386 2 220 7912
telefax: +386 2 220 7990
e-pošta: info@cst.si

Open Google Maps Widget settings to configure the Google Maps API key. The map can't work without it. This is a Google's rule that all sites must follow.