Patenti

Patentna prijava

  • OJSTRŠEK, Alenka, ROŠ, Milenko, LOBNIK, Aleksandra, FAKIN, Darinka, SAMEC, Niko. Postopek čiščenja tekstilnih barvalnih odpadnih vod s kombinacijo naravnih nosilcev biomase v biofiltru : prijava patenta št. P-200700184, datum vložitve prijave 20.07.2007. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intlektualno lastnino, 2007. [2] f. [COBISS.SI-ID 11844118]

Patenti

  • LOBNIK, Aleksandra, GUTMAHER, Andreja. Postopek za površinsko modifikacijo netkanih tekstilij s sol-geli : odločba o podelitvi patenta : odločba o podelitvi patenta št. 21963, datum objave 31.08.2006 : št. prijave P-200500026, datum vložitve prijave 1.2.2005. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2006. 7 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 9489174]
  • ČAJLAKOVIĆ, Merima, LOBNIK, Aleksandra. Metoda in optični senzor za kontinuirano merjenje raztopljenega vodikovega peroksida : patent SI 21110 A, datum objave 30.06.2003 : št. prijave 200100317, datum prijave 10.12.2001. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 30 cm. 3 f. [COBISS.SI-ID 6796310]
  • STAKNE, Kristina, SFILIGOJ-SMOLE, Majda, STANA-KLEINSCHEK, Karin, LOBNIK, Aleksandra, BELE, Marjan, JAMNIK, Janko. Metoda za modifikacijo raznovrstnih vlaken z nanonanosi : odločba o podelitvi patenta SI 22094 A, dne 05.03.2007 : prijava patenta P-200500210, datum vložitve prijave 19.7.2005. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2007. [17] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 9804566]