Nacionalni projekti

 Naslov projektaVrsta projektaVrsta projektaObdobjePartnerji
1Senzorsko zaznavanje roka uporabe pakiranih mesnih izdelkov (ARRS L1-2084)Raziskovalni - aplikativniIOS, d.o.o.2009-2012
2
Optični senzorski sistem za osebno zaščito vojaka pred bojnimi strupi (TIA TP MIR 07/RR/20)Raziskovalni EM-TRONIC, d.o.o/ vodja Lobnik A.2007-2009IOS, d.o.o.
3Razvoj optičnih kemijskih senzorjev za osebno zaščito vojaka pred kemijskimi agensi (ARRS CRP MIR M1-0209) Raziskovalni UNI MB, FS, CST/ vodja Lobnik A. 2007-2009UNI MB, FS, RaziskovalniUNI MB, FS, CST/ vodja Lobnik A.2007-2009UNI MB, FS, CST
4Razvoj optičnega senzorskega sistema za nedestruktivno kontrolo kvalitete embaliranih mesnih izdelkov (ARRS L2-9493)RaziskovalniUNI MB, FS, CST/ vodja Lobnik A.2007-2010Messer Slovenija, Perutnina Ptuj, d.d.
5Poročilo analize vzorcev odpadne vode iz Kodeličeve kleti, Gornja Radgona: zaključno poročiloDirektni projektUNI MB, FS, CST/ vodja Lobnik A.2007Kodeličeva klet -Radgonske gorice
6Poročilo o čiščenju in analizi izcednih voda IEIDirektni projektLobnik A2006UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
7Poročilo o čiščenju in analizi odpadne vode Levi StraussDirektni projektLobnik A2005UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
8Ravnanje z odpadnimi vodami v SV - ROV
Št. pog.: MORS 336/2004 in odločitve o oddaji javnega naročila št. 404-08-540/2004-8.
Direktni projektVodji projekta:
Samec N. in Lobnik A
2004-2005UNI MB, Inštitut za tekstilstvo, Inštitut za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
9Poročilo o izvedbi pilotnega preizkusa ozoniranja odpadnih vod v Beti Metlika, projekt št. 120504/294Direktni projektLobnik A2004UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
10Poročilo o čiščenju in analizi odpadne vode EcolabDirektni projektLobnik A2004UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
11Detoksifikacija odpadnih biocidnih vod s postopki kemijske oksidacije (raziskovalna naloga za Pinus Rače) po pogodbi ITKEK-94/03-JZ/SHDirektni projektLobnik A2003-2005UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
12Modifikacija netkanih iglanih tekstilij s sol-gel poobdelavo Št. pog.: (4010-799/2003)Subvencijski projektKonus-Konex, d.o.o./ Vodja RR faze/ Lobnik A.2003-2004Konus-Konex, d.o.o./
UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
13Poročilo o čiščenju in analizi odpadne vode ProsigmaDirektni projektLobnik A2003UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
14Razvoj tekstilnih iglanih filtrnih materialov za visokotemperaturno filtracijo
Št. pog.: 55-3318
Subvencijski projektKonus-Konex, d.o.o. /Vodja RR faze/ Lobnik A.2000-2001Konus-Konex, d.o.o./
UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
15Merjenje koncentracije H2O2
Št. pog.: ITK-213/98-AL/SH
Direktni projektBelinka Perkemija d.o.o./ Vodja RR faze/Lobnik A.1999Belinka Perkemija d.o.o. ./ UNI MB, Inštitut za tekstilstv
16Razvoj in karakterizacija novih sol-gel materialov
J1-1044-0795-99
Temeljni projektLobnik A1999-2001UNI MB, Inštitut za tekstilstvo
17Kontinuirano spektroskopsko in elektrokemijsko merjenje koncentracije H2O2 v nasičenih raztopinah pri posameznih fazah proizvodnje natrijevega perborata RR fazo projekta
Št. pog.: 61-2849
Subvencijski projektBelinka Perkemija d.o.o. ./Vodja RR faze/Lobnik A.1998-1999Belinka Perkemija d.o.o. ./ UNI MB, Inštitut za tekstilstvo