Senzorji

Senzorji so majhne naprave, ki omogočajo kontinuirano in reverzibilno podajanje informacij o kemijski koncentraciji analita.

Senzor (Slika 1) je sestavljen iz razpoznavne faze (receptor), ki je povezana s pretvornim elementom (transducerjem). Glede na naravo razpoznavne faze ločimo: a) fizikalne senzorje, b) kemijske senzorje, c) biosenzorje. Glede na tip pretvornega elementa pa govorimo o a) optičnih, b) elektrokemijskih, c) električnih, c) magnetnih senzorjih, d) termometričnih.

Optični kemijski senzorji lahko temeljijo na absorpciji, luminescenci, refleksiji, lomnem količniku, razpršenosti svetlobe, itd. Vlaknasti optični senzorji predstavljajo skupino optičnih senzorjev, ki vključujejo optična vlakna, ki služijo za prenos elektromagnetnega valovanja do in od mesta merjenja.

Prednosti optičnih senzorjev so, da ne potrebujejo referenčne celice kot potenciometrija, enostavno se miniaturizirajo, prenos signala je mogoč na daljše razdalje, zanemarljive interference, ki nastopijo zaradi magnetnega polja, z enim aparatom je možno izvesti več analiz.

Senzorji so majhne naprave, ki omogočajo kontinuirano in reverzibilno podajanje informacij o kemijski koncentraciji analita.

Senzor (Slika 1) je sestavljen iz razpoznavne faze (receptor), ki je povezana s pretvornim elementom (transducerjem). Glede na naravo razpoznavne faze ločimo: a) fizikalne senzorje, b) kemijske senzorje, c) biosenzorje. Glede na tip pretvornega elementa pa govorimo o a) optičnih, b) elektrokemijskih, c) električnih, c) magnetnih senzorjih, d) termometričnih.

Optični kemijski senzorji lahko temeljijo na absorpciji, luminescenci, refleksiji, lomnem količniku, razpršenosti svetlobe, itd. Vlaknasti optični senzorji predstavljajo skupino optičnih senzorjev, ki vključujejo optična vlakna, ki služijo za prenos elektromagnetnega valovanja do in od mesta merjenja.

Prednosti optičnih senzorjev so, da ne potrebujejo referenčne celice kot potenciometrija, enostavno se miniaturizirajo, prenos signala je mogoč na daljše razdalje, zanemarljive interference, ki nastopijo zaradi magnetnega polja, z enim aparatom je možno izvesti več analiz.